Het Buitengebied

We willen het groene karakter van het buitengebied beschermen, zonder het gebied helemaal op slot te zetten.

Ons standpunt

Almelo heeft een prachtig, gevarieerd buitengebied, met de dorpen Mariaparochie, Bornerbroek en Aadorp.

We blijven kritisch op ontwikkelingen in het buitengebied, met name rond Bornerbroek en Aadorp. Ontwikkelingen
in het buitengebied staan we alleen toe als ze niet passen binnen de stedelijke bebouwing en niet te veel (verkeers)overlast veroorzaken in het buitengebied.

Intensieve veehouderij in de door de provincie aangewezen gebieden verwerpen wij.

Nieuwsberichten over Het Buitengebied

Geen Agropark bij Aadorp

door Jaap Stapel op 13 februari 2014
Foto PvdA op werkbezoek bij Dorpsbelangen Aadorp

Geen agropark en geen intensieve veehouderij in het gebied de Noordflank bij Aadorp. Dat was de insteek van het amendement dat de PvdA heeft ingediend bij de behandeling van de plannen voor de Noordflank. De Noordflank is het gebied bij Aadorp waar oorspronkelijk de woonwijk Waterrijk was gepland. De grond is in bezit van de

lees verder »