Aanpak Armoede onder Kinderen

Dit kabinet bestrijdt actief de armoede, in het bijzonder onder kinderen. Het kabinet verhoogt het armoedebudget met een kwart. Dit geld komt onder andere terecht  bij landelijke initiatieven zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatjes. Een ander deel gaat naar de gemeente, die kan als geen ander bepalen bij welke groepen de nood het hoogst is. Gemeenten kunnen hier het best op inspelen. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de economische crisis en van ouders in financiële problemen. Voor hen moeten we er zijn, juist nu.

–          Dit kabinet, staatssecretaris Klijnsma, heeft meer geld vrij gemaakt voor het bestrijden van armoede. In 2014 80 miljoen euro en vanaf 2015 100 miljoen euro structureel.