Aanpak financiële sector

In 2008 bracht de financiële sector de wereldeconomie naar het randje van de afgrond. Ook in Nederland zijn de gevolgen tot op de dag van vandaag te voelen. Het kabinet Rutte-Asscher pakt voortvarend aan. In Nederland, met de aanpak van excessieve bonussen, het verbieden van slechte financiële producten en het verhogen van de kapitaaleisen van banken.

Maar ook in Europa, waar onze Jeroen Dijsselbloem als Eurogroep voorzitter werk maakt van gezamenlijk Europees bankentoezicht, de verbetering van het permanente noodfonds ESM en vastleggen dat bij een faillissement van een bank niet de belastingbetaler, maar de aandeelhouders en grote spaarders aangeslagen worden.

–          Buffers van banken gaan omhoog, zodat banken bij tegenslag niet meer bij de overheid aan hoeven te kloppen maar zelf de klappen op kunnen vangen.

–          Minister Dijsselbloem heeft een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vastgelegd in de wet. Op die manier wordt gewaarborgd dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Ook is het mogelijk voor de Autoriteit Financiële Markten om eerder in te grijpen bij misstanden.

–          Als banken of andere financiële instellingen in de toekomst opnieuw in zwaar weer komen, dan kunnen deze instellingen rekenen op zwaarder en indringender toezicht. In dat soort gevallen zullen ook de aandeelhouders meebetalen.

–          Buitensporige bonussen kunnen vanaf 2014 worden aangepast of teruggevorderd. Dit geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid niet kan worden gerechtvaardigd.