6 november 2014, om 20:00, De Schöppe | De Schöppe

Algemene Ledenvergadering

De PvdA Almelo houdt op donderdag 6 november een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in wijkcentrum de Schöppe aan de Clematisstraat in Almelo. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering. De vergaderagenda en bijbehorende stukken vindt u hier:

Agenda Algemene Ledenvergadering PvdA Almelo

Donderdag 6 november 2014

Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uur

Locatie: De Schöppe

Voorzitter: Herman Zwerink

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen
  3. Afscheid Michael Reuvekamp
  4. Welkom nieuwe leden
  5. Verslag ALV 24 april 2014
  6. Verslag ledenraadpleging
  7. Stand van zaken fractie
  8. Werkplan, planning en begroting 2015
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Agenda set ALV 6 november 2014