29 januari 2015, om 20:00, Wijkcentrum De Schelf | Wijkcentrum De Schelf

Algemene Ledenvergadering

De PvdA Almelo houdt op donderdag 29 januari 2015 een Algemene Ledenvergadering.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in wijkcentrum de Schelf, zaal 3, in Almelo. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen
  3. Verslag ALV 6 november
  4. Stand van zaken fractie
  5. Evaluatie gemeenteraadverkiezingen 2014
  6. Toelichting coalitieakkoord door fractievoorzitter
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het verslag van de ALV van 6 november en de concept-evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2014 vindt u hier:

Verslag 6 november 2014

Evaluatie GR2014