18 november 2015, om 20:00, De Schelf | De Schelf

Algemene Ledenvergadering

De PvdA Almelo houdt op woensdag 18 november een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in wijkcentrum de Schelf (zaal 3), Binnenhof 51, in Almelo. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.

Agenda
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Mededelingen
4.    Verslag  ALV 15 oktober: klik hier: verslag ALV 15 oktober 2015
5.    Begroting +werkplan 2016 klik hier: werkplan 2016 Begroting-Almelo-2016
6.    Stand van zaken Fractie
7.    Rondvraag