12 mei 2016, om 20:00, Leescafé de Meridiaan | Leescafé de Meridiaan

Algemene Ledenvergadering

De PvdA Almelo houdt donderdag 12 mei 2016 een Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in leescafé de Meridiaan, aan Het Baken 3. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.
Agenda:
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Vaststellen agenda
4.    Verslag

Verslag ALV 17 maart 2016
verslag ingelaste ALV 7 april 2016
5.    Verslag benoemingsadviescommissie
6.    Presentatie kandidaat wethouder Jos Pierey
7.    Rondvraag
8.    Sluiting