16 juni 2016, om 20:00

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering PvdA Almelo

Zoals aangekondigd is er op donderdag 16 jun 2016 een algemene ledenvergadering is in leescafé de Meridiaan, aan Het Baken 3. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.

Agenda:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Vaststellen agenda

4.       Verslag ALV 2 juni 2016 (bijlage)

5.       Benoeming secretaris

6.       Gemeenteraadsverkiezingen 2018

7.       Procesvoorstel fractie aan de raad

8.       Nieuws uit de fractie

9.       Rondvraag

10.   Sluiting

Verslag ALV 2juni2016-1