20 november 2013, Wijkcentrum Eninver, Apollolaan 1 | Wijkcentrum Eninver, Apollolaan 1

ALV over programma en kieslijst GR14

Agenda Algemene Leden Vergadering Partij van de Arbeid Almelo

  1.  Opening, welkom en mededelingen
  2. Reglement van orde
  3. Vaststelling verkiezingsprogramma
  4. Pauze
  5. Vaststelling kandidatenlijst
  6. Rondvraag en sluiting

 

Agendastukken:  Uitnodiging en agendastukken ALV PvdA Almelo 20 november 2013

In een eerdere versie is mogelijk de indruk ontstaan dat amenderen mogelijk is ten aanzien van alle ontwerpstukken. Voor de goede orde: amenderen kan alleen ten aanzien van het ontwerpprogramma!