24 april 2014, om 22:00, Wijkcentrum Eninver | Wijkcentrum Eninver

Algemene Leden Vergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 5 maart 2014
 4. Afscheid leden oude fractie en wethouder
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden:
 • Marjolein Wessels, algemeen bestuurlid
 • Jorien Geerdink, algemeen bestuurslid
 • Louis Rodenstein, algemeen bestuurslid
 • Metje Kuiper, algemeen bestuurslid
 • Herman Zwerink, voorzitter
 1. Pauze
 2. Voorbereiding evaluatie gemeenteraadsverkiezingen
 3. Raadsprogramma/collegevorming (toelichting Jaap Stapel)
 4. Campagnecommissie Europees Parlement (toelichting Wil van Engeland)
 5. 1 Meiviering (toelichting Hendry Bosch)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting