7 april 2016, om 20:00, Wijkcentrum de Schelf | Wijkcentrum de Schelf

Ledenraadpleging

In verband met het vertrek van Anja Timmer houdt de PvdA Almelo op donderdag 7 april een ledenraadpleging. De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum de Schelf en begint om 20.00 uur.

Door het aangekondigde vertrek van Anja Timmer is een vacature ontstaan. Bestuur en fractie hebben de procedure opgestart zoals dat in de statuten en het reglement is omschreven en willen de leden hierover op korte termijn informeren. Dit gebeurt op de ledenraadpleging.

Agenda
1. Welkom
2. Verklaring Anja Timmer
3. Benoemingsadviescommissie
4. Procedure tussentijdse vacature wethouder
5. Profiel wethouder
6. Rondvraag