20 november 2014, om 20:00, Bibliotheek | Bibliotheek

Themabijeenkomst: De wijk van de toekomst

Fractie en bestuur van de PvdA Almelo houden op donderdag 20 november een themabijeenkomst over de toekomst van de wijken. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bibliotheek aan het Baken in Almelo. Het programma begint om 20.00 uur.

Hoe ziet de wijk van de toekomst er uit? Is dat een verzameling woningen die toevallig bij elkaar staan? Of voelen mensen zich verbonden met hun wijk? Zorgen we voor grote voorzieningen centraal in de stad of kiezen we voor de kleinere schaal van de wijk? En helpt de techniek daarbij of werkt die juist tegen? Over die vragen willen we met elkaar in gesprek met betrokken wijkbewoners, deskundigen, raadsleden en andere betrokkenen. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. De toegang is gratis.