Begroting op orde

Dit kabinet zet een belangrijke stap richting gezonde overheidsfinanciën. Dit is nodig om ook in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden. Dit maakt bezuinigingen noodzakelijk. Niet leuk, wel noodzakelijk. Dit kabinet maakt de keuzes op een manier waarop de economische groei en de samenleving zo weinig mogelijk worden geschaad. Het kabinet investeert zodanig dat de economische groei wordt versterkt en de oploop van de werkloosheid wordt afgeremd.

–          Uit de laatste CPB-cijfers blijkt dat de Nederlandse Economie langzaam uit het dal klimt. In 2014 een economische groei van 0,75 procent en in 2015 een groei van 1,25 procent.

–          Het overheidstekort is daalt naar verwachting onder de drie procent. Dit jaar bedraagt het tekort 2,9 procent en in 2015 is deze gedaald naar 2,1 procent.

–          Extra bezuinigingen voor 2015 zijn niet nodig.