Behoud van werkgelegenheid

Het stimuleren van de werkgelegenheid is een topprioriteit van dit kabinet. De werkloosheid is immers nog veel te hoog. Er zijn en worden tal van maatregelen genomen om de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren en de hoge werkloosheid te bestrijden. Door het verlagen van de BTW voor verbouw en renovatie, investeringen in energiebesparingen in woningen, het ombouwen van kantoorruimte tot woningen en andere afspraken in het woonakkoord wordt de komende tijd voor werk gezorgd in de bouw. Door verdere investeringen in duurzame energie en afspraken in het energieakkoord komen er ook banen bij. Voor het natuurakkoord geldt hetzelfde. In het onderwijs geven we ruimte aan 3.000 jonge leraren. Dit kabinet pakt de Jeugdwerkloosheid aan. Door investeringen en premiekortingen voor jongeren geven we  duizenden jongeren een kans op de arbeidsmarkt, onder andere door de inspanningen van de ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Met de verschillende sectoren worden afspraken gemaakt om jongeren aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld in de Transportsector. Samen met de Transportsector is afgesproken ruim 2000 jongeren aan het werk te helpen.

–          Minister Asscher heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om samen met de verschillende sectoren plannen te maken de werkloosheid aan te pakken. Samen met werkgevers en werknemers in 35 sectoren wordt gezorgd voor werk. Twee voorbeelden:

  • Sector Schilderen, Onderhoud en Afbouw: 1335 extra leerwerkplekken voor jongeren tot 27 jaar, training werknemers om jongeren te begeleiden, 700 werknemers worden begeleid naar nieuw werk, scholing van werknemers
  • Procesindustrie (Chemie, Hoogovens, Verf, etc): 750 leerwerkplekken voor jongeren, versneld opleiden 200 werkloze jongeren met baangarantie, 300 werknemers uit andere sectoren begeleid naar procesindustrie, scholing, loopbaanchecks.

–          Minister Asscher heeft samen met de regionale sleutelfiguren in Groningen 2,5 miljoen euro uitgetrokken om de  ontslagen werknemers van Aldel en haar toeleveranciers zo snel en goed mogelijk aan nieuw werk te helpen.

–          Een groot aantal grote uitzendorganisaties gaat de komende 2 jaar samen met UWV 22.500 werkloze 55-plussers aan de slag helpen. Het kabinet stelt 67 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van werkloosheid onder ouderen: omscholing en bijscholing, plaatsingsbonus voor werkgevers

–          Uit de laatste CPB-cijfers blijkt gelukkig dat de werkloosheid in 2015 licht zal dalen. Maar de bestrijding van de werkloosheid blijft topprioriteit, want er zitten teveel mensen zonder werk thuis.