Duurzaamheid en Groen

Dit kabinet investeert in duurzaamheid en natuur en maakt daardoor vooruitgang op vele fronten mogelijk. Oude kolencentrales gaan dicht. Het kabinet richt zich op het bereiken van een CO2-reductie van 80 tot 95 procent in 2050. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam zijn. Dit kabinet maakt geld vrij voor de isolatie van sociale huurwoningen en burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken. Er komen windmolens op land en zee bij en er komt een fiscaal voordeel voor energie door corporaties en verenigingen van eigenaren die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen. Dit kabinet heeft afspraken over natuur in Nederland gemaakt in het Natuurpact. We gaan naar minimaal 80.000 ha nieuwe natuur in 2027.