Eerlijk delen

Dit kabinet maakt een voor de PvdA belangrijk uitgangspunt waar: een evenwichtig inkomensbeeld. Veel mensen gaan er door de slechte economie nog steeds op achteruit, maar we verdelen deze pijn eerlijk. Alleen als we de lasten van de crisis eerlijk delen, komen we sterker uit de crisis. Werkenden met lage en middeninkomens worden zoveel mogelijk ontzien en gaan er in een behoorlijk aantal gevallen zelfs een beetje op vooruit. Mensen met een hoger inkomen wordt gevraagd wat extra bij te dragen.

–          Door maatregelen van dit kabinet verbetert in 2014 de koopkracht voor alle huishoudens. Dit komt voor een groot deel door de tijdelijke verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf.

–          Uit cijfers Koopkracht 2014 blijkt dat we eerlijk delen en de inkomensverschillen kleiner maken. Een aantal voorbeelden:

  • Gezin met 1,5 modaal inkomen met kinderen gaat er 1,5% op vooruit
  • Gezin met 2,5 modaal inkomen met kinderen blijft gelijk
  • Tweeverdieners met 3x modaal gaan er 0,25% op achteruit
  • Alleenstaande met minimumloon gaat er 2,5% op vooruit
  • Alleenstaande met 2x modaal gaat er 1% op achteruit
  • Alleenstaande AOW-er met alleen AOW gaat er 0,5% op vooruit

–          De loonstrookjes voor 2014 lieten een mooi beeld zien van wat eerlijk delen in de praktijk betekent:

hogere inkomens leveren in