Huizenmarkt weer op gang brengen

In de jaren ’90 zorgde de groei van de huizenmarkt tot ongekende groei van onze economie. Er kwam te veel lucht in de huizenmarkt. Daar plukten we in de afgelopen jaren de wrange vruchten van. Die lucht moest eruit. Het kabinet Rutte-Asscher zorgt voor het op orde brengen van de huizenmarkt: de hypotheekrenteaftrek wordt eindelijk geleidelijk afgebouwd. Ook wordt het huurbeleid eerlijker (meer betalen naar inkomen).Dit is een langgekoesterde wens van de Partij van de Arbeid. Zo laten we langzaam de lucht uit de woningmarkt lopen en kan de weg omhoog weer worden ingezet.

–          De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord gegaan met een groot aantal maatregelen op de woningmarkt.

  • De bijdrage van het rijk voor startersleningen wordt verhoogd naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden versterkt
  • De BTW verlaging voor bouwwerkzaamheden in bestaande bouw en arbeidskosten voor de aanleg en onderhoud tuinen is verlengd tot heel 2014.
  • Er is een investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen. Voor verhuurders en woningbezitters.
  • Mensen die te maken krijgen met een inkommensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijk huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging.
  • Om de laagste inkomensgroep te ontzien, is het budget voor de huurtoeslag verhoogd.
  • Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan.