Kinderpardon en een humaner vreemdelingenbeleid

Het kinderpardon is een belangrijke maatregel van dit kabinet. Het zorgt ervoor dat kinderen die geworteld zijn in Nederland in ons land kunnen blijven, natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden. Naast het Kinderpardon wordt het vreemdelingenbeleid humaner. De vreemdelingendetentie wordt verminderd, het regime in vreemdelingen detentie wordt versoepeld. Er komen humanere alternatieven van detentie, zoals een meldplicht of een borgsom Detentie wordt meer en meer een laatste redmiddel. Het aantal detentieplaatsen wordt meer dan gehalveerd. De voorlichting aan vreemdelingen zal verbeteren en de procedures worden minder eindeloos.

–          Zo’n 650 kinderen krijgen een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon. Daarnaast hebben nog 690 gezinsleden van de kinderen een verblijfsvergunning gekregen. Deze cijfers zijn nog niet definitief, omdat er nog bezwaarzaken lopen.

–          Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring. Dit kabinet wil dat kinderen alleen nog in bewaring kunnen komen als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Als dit niet het geval is komt een gezin terecht in een gezinslocatie.