Nieuwjaarstoespraak Anja Timmer

Almelo, 11 januari 2013

Beste partijgenoten, aanwezigen,

Anderhalf jaar ben ik wethouder in deze mooie stad en…. Druk bezig met mijn verhuizing en de komende verkiezingen in maart.

Het feit dat ik hier nu sta als uw lijsttrekker en beoogd wethouder voor de komende periode, zegt genoeg over hoe goed het me hier bevalt.

Halverwege de rit gestapt, op een rijdende trein…. Hier past een woord van dank aan degenen die voor deze periode het voorwerk deden.

Dank dus aan Mieke, Theo, de fractie, het bestuur en de PvdA leden voor het vertrouwen.

Ik ben goed ontvangen en ingewerkt en hiervoor dank ik mijn collega’s in het college.

Mijn werk als Tweede Kamerlid was erg leuk en bijzonder, maar als wethouder hier in Almelo sta ik nog dichter bij mensen. Mijn rode hart klopt voor deze stad en haar inwoners.

In de coalitie voeren we regelmatig stevige debatten met de VVD en het CDA, maar dat gaat gelukkig altijd in een prettige en constructieve sfeer.  Steeds met het uitgangspunt dat we allemaal het beste voor Almelo willen…

Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel geleerd en veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen.

2013 was voor velen geen makkelijk jaar: zorgen over werk en inkomen. En de toekomst is voor veel mensen nog steeds onzeker. Behoud van werk en inkomen zijn belangrijke thema’s waar wij als PvdA voor staan. Onze landelijke coalitie met de VVD piept en kraakt af en toe als het over deze onderwerpen gaat.

Ook veranderingen op het gebied van werk, jeugd en zorg en de nieuwe taken die naar de gemeente gaan zorgen voor onrust en onzekerheid.

Ik kom hier later nog op terug, maar ik ben er van overtuigd dat we deze taken goed, en zelfs beter op lokaal niveau kunnen uitvoeren.

Op dit moment lijkt het tij te keren. Voorzichtige signalen van economisch herstel tekenen zich af en de gesloten akkoorden op het gebied van wonen, sociaal beleid en de pensioenen werpen hun vruchten af.

We zijn er nog niet maar ‘voorzichtig’ lijkt het vertrouwen in Nederland weer te groeien en dat is goed, zoals deze week bleek uit de cijfers rondom de woningmarkt. Al had ik natuurlijk graag gezien dat deze cijfers ook voor Almelo gunstiger waren.

In Almelo is veel werk verzet, op veel dossiers heeft de PvdA heeft haar stempel gedrukt.

Ik denk daarbij aan: financiën op orde, Almelo Doet Mee, de invoering van de starterslening, de start van de taalmeter , het behoud van dienstencentrum de Riet en het behoud van de langdurigheidstoeslag. En zeker niet te vergeten de anderhalf miljoen die  structureel in de begroting is opgenomen om de nieuwe taken op het gebied van werk, jeugd en zorg op een verantwoorde manier in Almelo te laten landen.

Om klaar te zijn voor de toekomst moet er nog veel gebeuren en de PvdA wil onder mijn leiding hier een bijdrage aan leveren in raad en college. De PvdA loopt niet weg voor moeilijke keuzes en neemt haar verantwoordelijkheid. Niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk voor een sterk en sociaal Almelo.

Dat brengt mij bij onze plannen en ons verkiezingsprogramma Lokaal Sociaal voor de komende jaren. Plannen waarmee we op 19 maart de grootste partij van Almelo blijven en de kiezers kunnen overtuigen op de PvdA te stemmen.

Naast ons uitgebreide programma ben ik trots op ons 8 punten plan voor Almelo waarbij ik niet kan laten iedereen te bedanken die hier aan heeft meegewerkt.

De officiële aftrap van onze campagne is op 27 januari, zoals u weet houdt Lodewijk Asscher hier dan de Herman Höften lezing en zal hij, op zijn eigen enthousiaste wijze, de campagne aftrap doen. Ik nodig u allen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Maar laat ik voorafgaand aan de officiële aftrap vast over onze inzet voor de komende vier jaar een boekje open doen.

Ons acht punten plan:

Iedereen doet mee en krijgt ondersteuning waar nodig, iedereen zet zich in voor de samenleving op zijn eigen niveau

Een levendige binnenstad waar het goed en gezellig wonen, werken en winkelen is.

Werk, werk, werk in Almelo behouden en naar Almelo halen. Werk behoedt immers voor armoede en sociale uitsluiting en geeft voldoening en eigenwaarde.

Nieuwe taken op het gebied van werk, jeugd en zorg aan elkaar verbinden. We gaan anders werken, onder andere door wijkteams en één gezin, één plan, één budget en één regisseur. Dat doen we natuurlijk niet alleen maar met alle partners in de wijk.

We willen een actieplan sport maken, met een goed en betaalbaar beweeg- en sportaanbod voor alle inwoners van Almelo.

Ons mooie groene buitengebied, zullen we beschermen maar niet op slot zetten. Elke ontwikkeling zullen we kritisch beoordelen.

De PvdA wil fatsoenlijke woonomstandigheden voor iedereen en goede voorzieningen in de wijk.

Op het gebied van kunst en cultuur maken we straatmuzikantenbeleid. We willen kunst en cultuur bereikbaar houden voor alle inwoners.

Voor wie meegeteld heeft, dit waren er acht…..

Almelo  verdient  een grote PvdA, dat zal bij de komende verkiezingen van groot belang zijn. Omdat wij dé linkse partij zijn die staat te trappelen om vorm te geven aan de genoemde hervormingen. Op een eerlijke, sociale en rechtvaardige manier, met oog voor mensen.

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen jaren in Almelo hebben kunnen investeren in de mensen die ons het hardst nodig hebben.

Partijgenoten, we gaan de komende weken de verkiezingscampagne in. Aan ons de opdracht om te laten zien dat de PvdA in Almelo het verschil kan maken. Door het lef te hebben Almelo klaar te maken voor de toekomst, maar tegelijkertijd oog te houden voor de mensen die een steuntje nodig hebben. Ik ben trots op het team waar ik de aanvoerder van mag zijn. In de campagne hebben we u allen nodig.

Wij zijn er klaar voor!

Ik wens u allen een gezond, gelukkig, sociaal democratisch en rood 2014!

Anja Timmer, Lijsttrekker PvdA Almelo

 

Nieuwjaarstoespraak in pdf: Nieuwjaarstoespraak PvdA Almelo 2014