7 februari 2015

18 maart verkiezingen Provinciale Staten

Dit jaar mogen we weer naar de stembus en wel op 18 maart. Dan kiezen we  de leden van Provinciale Staten (PS). Bert Kuiper staat op de lijst van de PvdA op de twaalfde plek.

De PvdA heeft nu 9 zetels en we zitten niet in Gedeputeerde Staten ( GS), het dagelijks bestuur van de Provincie Overijssel. Dat moet natuurlijk  veranderen. We hebben een mooi programma en een lijst met stevige kandidaten. Daar zal het dus niet aan liggen. De kunst is om de kiezers te verleiden te gaan stemmen en dan ook nog op de PvdA. Het zijn belangrijke verkiezingen. De Leden van Provinciale Staten kiezen in de maand mei van dit jaar de leden van de Eerste Kamer.