22 maart 2016

Afscheid Seyit Dereli

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 17 maart heeft de PvdA Almelo afscheid genomen van penningmeester Seyit Dereli. Voorzitter Herman Zwerink heeft Seyit namens de hele afdeling bedankt voor zijn werkzaamheden.

Seyit heeft de afgelopen jaren als penningmeester gezorgd dat de financiën van de afdeling netjes op orde waren. De financiën zijn jaarlijks gecontroleerd en goedbevonden door een kascommissie bestaande uit leden van de partij. Ook over de financiën van het afgelopen jaar was de kascommissie tevreden. “We hebben vorig jaar de aanbeveling gegeven dat er echt goed op de uitgaven gelet moest worden, we zien dat dit in 2015 heel goed is opgepakt”, lichtte Wil van Engeland namens de kascommissie toe. Tijdens de vergadering is Hayrabet Honça benoemd tot nieuwe penningmeester.

Voorzitter Herman Zwerink bedankte Seyit voor zijn inzet als penningmeester gedurende de afgelopen jaren met een mooie bos rozen.