Afscheid voorzitter Herman Zwerink

6 december 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november hebben we afscheid genomen van voorzitter Herman Zwerink. Herman stopt als voorzitter omdat hij zich kandidaat stelt voor de gemeenteraad. Anja Timmer volgt hem op als (tijdelijk) voorzitter van de PvdA Almelo.

Herman Zwerink was voorzitter sinds 2014. Vice voorzitter Chris Harmsen bedankte hem tijdens de ALV voor zijn voorzitterschap in roerige tijden en bood hem een bos bloemen aan.

Anja Timmer is in de ALV benoemd tot voorzitter van de PvdA Almelo. Zij neemt deze taak in ieder geval op zich tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarna verwachten we dat een nieuwe voorzitter het werk over kan nemen.