Door op 10 maart 2014

Afstraffen of moed belonen? Resultaten om trots op te zijn!

Dagblad Trouw kopte onlangs: “Landelijke politiek bereidt zich voor op een afstraffing”, doelend op woensdagavond 19 maart a.s. Krijgen de coalitiepartners klop als de stembusuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn? En hoe zit dat met de PvdA? En de PvdA in Almelo?

In deze bijdrage gaan we voor de liefhebbers nader in op de PvdA in het kabinet Rutte-Asscher. Want laten we elkaar niet voor de gek houden: deze lokale verkiezingen gaan ook over wat er in Den Haag gebeurt en is gebeurd. Of dat terecht is of niet is in feite niet zo relevant. Als we kiezers op straat spreken loopt immers ook alles door elkaar heen. Onder de noemer afstraffen of belonen tonen we de resultaten van de moed die de PvdA getoond heeft door regeringsverantwoordelijkheid aan te gaan.

Het kabinet Rutte-Asscher is in november 2012 aan een moeilijke taak begonnen: in economisch moeilijke tijden ons land uit de crisis krijgen en tegelijkertijd Nederland klaarmaken voor de toekomst. Het kabinet werkt hierbij langs drie pijlers: (1) eerlijk delen, (2) vooruitgang mogelijk maken, en (3) de overheidsfinanciën op orde brengen. Sinds het aantreden van het kabinet is hard gewerkt om deze doelen dichterbij te brengen. Er moet nog veel werk worden gedaan, maar inmiddels is ook al veel gerealiseerd of in de steigers gezet. 

Resultaten om trots op te zijn. Niet alleen omdat de Partij van de Arbeid hiermee de verantwoordelijkheid neemt om Nederland op korte termijn uit de crisis te krijgen, maar ook omdat we hiermee de verantwoordelijkheid nemen om ons land sterker en socialer te maken. 

 1. Behoud van werkgelegenheid
 2. Van Flexibel naar meer Zekerheid
 3. Zorg dichtbij
 4. Eerlijk delen
 5. Aanpak bonussen en topbeloningen
 6. Aanpak Armoede onder Kinderen
 7. Duurzaamheid en Groen
 8. Onderwijs terug naar de professional
 9. Respect en Recht voor ieder mens
 10. Kinderpardon en een humaner vreemdelingenbeleid
 11. Begroting op orde
 12. Aanpak financiële sector
 13. Huizenmarkt weer op gang brengen