6 mei 2014

Bertus Bolk-lezing door Agnes Jongerius

PvdA afdeling Hengelo heeft Agnes Jongerius, kandidaat lid voor het Europees Parlement voor de PvdA, gestrikt om de jaarlijkse Bertus Bolk-lezing (7 mei) voor haar rekening te nemen. De lezing heeft als titel ‘Naar een solidair Europa’. Agnes Jongerius zal ingaan op het thema solidariteit in Europa. Europa is tot nu toe vooral ontwikkeld als een forum voor politieke samenwerking en een vrije markt, wat de economie van de lidstaten een oppepper heeft gegeven. Aan veel inwoners is deze welvaartsgroei echter voorbij gegaan. De vraag is hoe de baten van de Europese eenwording beter gespreid kunnen worden. Het terug brengen van de werkloosheid is daarbij een belangrijke opgave, naast een betere verdeling van inkomen en vermogen.

U bent van harte welkom op 7 mei a.s. in de Bibliotheek Hengelo, Beursstraat. Aanvang van de lezing is 20.00 uur.