13 juli 2017

Bij het overlijden van Cor de Vogel

Op 24 juni 2017 overleed Cor de Vogel. Hij was lid van de gemeenteraad voor de PvdA van 1965 tot 1990. Van 1974 tot 1990 was hij wethouder voor onze partij. Cor de Vogel was een wethouder om trots op te zijn: een sociaaldemocraat in hart en nieren die veel betekend heeft voor Almelo.

Cor was een van de initiatiefnemers van het PAK; een samenwerking in links Almelo, bestaand uit PvdA, D66, PPR en PSP. Door deze toenmalige PAK-fractie is een nota uitgebracht ‘Groei Wijzer’, over prioriteitstelling van woningbouwlocaties, de fractie wilde de Bolkshoek groen houden. De raad heeft dat gevolgd. Daardoor ontstond de politieke steun om bouwen ten behoeve van wonen in de binnenstad voorrang te geven boven stadsuitbreiding. Cor had hierin een groot aandeel.

Cor de Vogel was stadsvernieuwingswethouder in een tijd dat de stad Almelo grote werkloosheid kende en er veel fabrieken leeg stonden. Bij sommige projecten gebruikte hij het gemeentelijk woningbedrijf als instrument om plannen te realiseren waarvoor hij de corporaties nog niet warm kon krijgen. Anderzijds stimuleerde hij de corporaties om grote renovatieprojecten door te voeren.
Hij was echt een bouwende wethouder. Onder zijn politieke leiding verschenen onder andere de Nota Stadsvernieuwing, binnenstadsnota Karwei Binnenstad, de Kloosterhofflat en het Plan Bendien. Hij stond ook aan de wieg van een aantal grote wijken in Almelo, zoals de Windmolenbroek en Kluppelshuizen. Hij was een echte PvdA-wethouder in de traditie van Schaefer en Wibaut, die zich er hard voor maakte dat iedereen recht had op een goede woning.

Hij had ook nadrukkelijk aandacht voor de wijken waar het leven niet makkelijk was, zoals de Kerkelanden. De wijk had zijn voortdurende aandacht, zowel in het sociaal beleid als ook vanuit het oogpunt van wonen en stadsvernieuwing. De aanzet tot sloop van woningen (de zogenaamde kopflats) is in die tijd gegeven. Daarna heeft de woningstichting een vele jaren durend woningverbeterprogramma doorgevoerd en was er een programma voor de woonomgeving.

Het ging Cor altijd om de zaak. Hij had sterke plichtsbetrachting; het doel moest worden gerealiseerd. En hij heeft gigantisch veel bereikt voor de stad. Ook gezien vanuit de doelstellingen en programma’s van de PvdA. We plukken nu nog de vruchten van zijn werk.

Als PvdA Almelo zijn we trots dat we in zo’n traditie mogen staan.

Burgemeester Gerritsen stond in de gemeenteraad stil bij het overlijden van Cor de Vogel. Hier leest u zijn toespraak: Toespraak Cor de Vogel