27 mei 2014

Coalitieakkoord “Voortvarend te werk”

De coalitieonderhandelingen in Almelo over een nieuw College van B&W zijn afgerond. De onderhandelaars van CDA, D66, SP en PvdA hebben een uitvoeringsprogramma vastgesteld onder de titel “Voortvarend te werk”.

Op woensdagavond tijdens de ledenvergadering van de afdeling Almelo wordt het akkoord voorgelegd aan de leden.

Klik hier voor het de tekst van “Voortvarend te werk”