22 maart 2014

De nieuwe ploeg

Zaterdagochtend is de nieuwe PvdA-fractie officieus aan het werk gegaan. Belangrijke onderwerpen waren de voorlopige rol-, taak- en portefeuilleverdeling. Uiteraard stond de nieuwe ploeg ook stil bij de informatieronde die volgende week van start gaat. Maandag zal de fractie een persbericht doen uitgaan over wie is wat en wie doet wat!

140322.Nieuwe fractie bijeen (800x449)

De PvdA ploeg die donderdag beëdigd wordt als raadsfractie. Vlnr. Fulya Uysal, Anja Timmer, Willem Loupatty en Jaap Stapel.

 

140322.Nieuwe fractie plus volger bijeen (800x450)

Op de voorgrond Lieneke Bolhuis die als raadsvolger de fractie versterkt.