10 december 2015

Denk mee over de koers van de PvdA

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

 

Heb jij ideeën hoe het anders of beter kan in de partij? Kijk dan op de site. Moties indienen en steunen kan tot 13 december. Daarna worden de moties met voldoende draagvlak voorgelegd in het ledenpanel, een enquête onder alle leden. In het ledenpanel nemen we de moties mee die eventueel uit twee gewestelijke voorcongressen komen. Op basis van het ledenpanel doet het Presidium een afhandelingsvoorstel aan het Congres.

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.