Door op 18 april 2014

Formeren in het openbaar?

De verkiezingen zijn al weer een paar weken geleden geweest. De teleurstelling en campagne stress is even naar de achtergrond. De aandacht is nu op het maken van een raaadsprogramma en het formeren van een college. Er is gekozen voor een nieuwe werkwijze, wij ervaren dit als een bijzonder proces.

Omdat we met zijn allen hard aan het werk zijn om voor de toekomst de goede dingen te doen voor Almelo is het vanaf onze kant wat stil gebleven. We moeten u immers wel iets te vertellen hebben … en dat moment is nu.

Op dit moment zitten we als raad en als fractie in een proces van verkenning en formatie. Zoals gebruikelijk heeft de grootste partij, het CDA, hierin het voortouw. Er is voor gekozen om een openbare (in)formatie te houden. Wat wil dat zeggen…. Afgelopen dinsdag hebben wij als Raad het Raadsprogramma vastgesteld en deze is unaniem aangenomen.  De PvdA fractie staat achter dit raadsprogramma. Het zijn uitgangspunten waarin wij ons als raad en fractie onze inbreng hebben gehad en waar we ons bij hebben aangesloten. Het is een algemeen programma op hoofdlijnen. Een aantal zaken uit het programma moeten nu verder verkend worden. Concreet staan 6 van onze 8 punten uit ons 8 puntenplan in dit programma. Dit zijn het sociale domein, binnenstad, economie en werkgelegenheid, nieuwe taken zorg, jeugd en werk, kunst en cultuur en sport. Alleen buitengebied en wonen zijn niet apart benoemd. Vanuit dit raadsprogramma gaan we nu de formatie in. Woensdag avond is Bert Meulman als formateur aangewezen. Wat we nu gaan doen met de raad is dit raadsprogramma  vertalen in een concept college programma. Hoe willen we de dingen bereiken en wat gaat dat kosten. De onderhandelingen dus. Dit alles zal, woensdag 23 april, in de openbaarheid van de raadszaal gebeuren. Als dit concreet is, is ook duidelijk welke partijen zullen gaan samenwerken in een college en kan er een college gevormd worden.

Dit alles klinkt wellicht wat abstract en wij als fractie vinden het ook een ingewikkeld proces. Wij zijn blij dat we nu helder hebben wat de procedure verder gaat worden en wachten vol spanning af op het vervolg.

Ons standpunt is dat wij ons bescheidenopstellen, we hebben immers verloren. Maar wij willen graag een stabiel college, een college dat vier jaar door zal gaan en samen met de raad belangrijke besluiten moet gaan nemen. Als het aan de orde is gaan we onze verantwoordelijkheid dus niet uit de weg !

Donderdag 24 april hebben we een ledenvergadering  en op 1 mei vieren we natuurlijk de dag van de arbeid. Wij beantwoorden op deze dagen graag alle vragen die er zijn en mochten er eerder vragen zijn, jullie weten ons te vinden !

 

Lieneke Bolhuis