Door Privé: Marjolein Wessels op 11 september 2015

Fractie stelt vragen over passend onderwijs

De kinderombudsman heeft onlangs een kritisch onderzoek uitgebracht rond passend onderwijs. Een jaar na de invoering signaleert hij een aantal positieve ontwikkelingen, maar ook een aantal belangrijke knelpunten. Voor de PvdA Almelo reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college over de situatie in Almelo.

De belangrijkste knelpunten die de kinderombudsman noemt:

–    thuiszitters vallen niet onder passend onderwijs;
–    gebrek aan doorzettingsmacht;
–    onvoldoende mogelijkheden voor maatwerk;
–    onvoldoende informatievoorziening en ondersteuning voor ouders en kind.

Volgens de kinderombudsman is het nodig om de wet- en regelgeving aan te passen en de praktijk op scholen te veranderen.
De fractie van de PvdA vindt het belangrijk dat elk kind een goede start maakt. Dat begint bij goed onderwijs. We hebben daarom de volgende vragen gesteld:
1.    Herkent u de problematiek die de kinderombudsman schetst in de praktijk van het onderwijs in onze gemeente?
2.    Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Volgens de kinderombudsman is het toch zo dat kinderen tussen wal en schip vallen. Ze zitten op een school waar ze eigenlijk niet passen of zitten zelfs thuis. Kunt u aangeven hoe dit in onze gemeente gaat en hoe u er samen met de scholen aan werkt om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, ook in relatie tot de voorgenomen sluiting van OPDC ‘t Nijrees?
3.    De kinderombudsman ziet de knelpunten als een gevolg van de omslag van leerplicht naar leerrecht. Hoe werkt u er samen met de scholen aan om te zorgen dat we deze omslag succesvol gaan maken?

De PvdA kijkt met belangstelling uit naar de antwoorden.

Privé: Marjolein Wessels

Privé: Marjolein Wessels

Functie: Fractievoorzitter Portefeuille: Publiekszaken, Facilitaire zaken, Welzijn, Cultuur, Integratie, Vluchtelingen, Wmo, Onderwijs, Educatie Wijken: Aadorp, Bornerbroek, Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland E-mail: marjolein.wessels@gmail.com Marjolein is tekstschrijver voor haar bureau MW Tekst.  

Meer over Privé: Marjolein Wessels