Door Privé: Jaap Stapel op 13 februari 2014

Geen Agropark bij Aadorp

Geen agropark en geen intensieve veehouderij in het gebied de Noordflank bij Aadorp. Dat was de insteek van het amendement dat de PvdA heeft ingediend bij de behandeling van de plannen voor de Noordflank.

De Noordflank is het gebied bij Aadorp waar oorspronkelijk de woonwijk Waterrijk was gepland. De grond is in bezit van de gemeente, maar inmiddels is duidelijk dat Waterrijk hier niet komt. Daarom is gezocht naar een alternatieve ontwikkeling voor deze plek. De gemeenteraad kreeg dinsdag het voorstel om een nader onderzoek te doen naar een agropark, een dorpslandgoed of een combinatie van deze twee. Het agropark is een vorm van intensieve veehouderij die niet past bij de visie van de PvdA op hoe je omgaat met dieren. De maatschappelijke weerstand tegen een agropark is groot, zoals mag blijken uit de vele reacties uit de directe omgeving Aadorp, Schelfhorst, Haghoek, maar ook vanuit het plaatselijk bedrijfsleven.

De PvdA heeft daarom samen met ALA, GroenLinks en Leefbaar Almelo een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen agropark en intensieve veehouderij uit het onderzoek worden gehaald. Wel wil de PvdA verder kijken naar de mogelijkheden voor het dorpslandgoed of andere duurzame initiatieven. Het amendement kreeg met 20 stemmen een meerderheid en is aangenomen. Het is nu aan het college om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een dorpslandgoed of andere duurzame ontwikkelingen, waarbij een agropark of intensieve veehouderij zijn uitgesloten.

Privé: Jaap Stapel

Privé: Jaap Stapel

Functie: Raadslid, penningmeester Portefeuille: Financiën, Grondzaken, Eigendom en bezit, Verbonden partijen, Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Netwerkstad en regio, Duurzaamheid en milieu, Participatiewet. Wijken: Aalderinkshoek, Kerkelanden, Bolkshoek, Paradijs, Kollenveld E-mail: j.stapel@raad.almelo.nl Jaap is naast zijn raadslidmaatschap actief als toezichthouder bij de Stichting Rijnbrink, waaronder de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Biblio Service Gelderland

Meer over Privé: Jaap Stapel