Door op 15 maart 2014

Haal- en brengservice voor leden

Beste leden,

Woensdag 19 maart is het zover: de gemeenteraadverkiezingen. Het bestuur hoopt, dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Elke stem voor de PvdA is welkom.

Nu kunnen wij ons voorstellen, dat er mensen zijn die wel willen stemmen maar niet in staat zijn zelf naar het stembureau te komen om hun stem uit te kunnen brengen. Voor deze mensen willen wij zorgen voor vervoer van en naar het stembureau.

Wanneer u zelf niet in staat bent naar het stembureau te komen of kent u iemand, die dat niet kan, stuur dan een mail naar pvda.secretariaat.almelo@gmail.com met daarin de adresgegevens en telefoonnummer van de persoon die van dit aanbod gebruik wil maken. Wij nemen dan contact op voor het maken van afspraken.

Wij zorgen alleen voor het vervoer. Het stemmen zal degene, die van ons aanbod gebruik maakt, zelf moeten doen. Ons machtigen is dan ook niet mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Michael Reuvekamp, bestuurslid PvdA afdeling Almelo