Klijnsmamiddelen 2017 toch naar kinderen in armoede

11 oktober 2017

Keer op keer vraagt de PvdA aandacht voor de Klijnsmamiddelen: extra geld voor kinderen in armoede. In de raadsvergadering van 10 oktober heeft een meerderheid van de raad het college expliciet de opdracht gegeven met maatregelen te komen om deze kinderen te helpen.

Hoe zat het ook alweer? De Klijnsmamiddelen is een extra bijdrage van ruim 5 ton voor de gemeente Almelo voor extra maatregelen voor kinderen die opgroeien in armoede. In Almelo is dit geld helaas maar al te hard nodig, maar het college was niet van plan het daaraan uit te geven. De PvdA heeft hier meerdere keren aandacht voor gevraagd. Bij de behandeling van de Perspectiefnota hebben we met een amendement vastgelegd dat het geld in 2018 volledig bij deze doelgroep terecht moet komen. Ook stelden we mondelinge en schriftelijke vragen over dit onderwerp, telkens met een bedroevend antwoord van het college.

Voor 2017 wilde het college het geld gebruiken om gaten in de begroting te dichten. In een verzamelbesluit waarin een aantal begrotingsafwijkingen worden behandeld stond dat het grootste deel van het geld zou worden gebruikt om tekorten in het sociale domein op te vangen. “Onvoorstelbaar dat wethouder Cornelissen op deze manier met het geld wil omgaan”, vindt fractievoorzitter Marjolein Wessels. “Er zijn helaas veel kinderen in armoede in Almelo. Het is toch te gek dat we het geld dat we daarvoor krijgen niet aan deze groep uitgeven. Ik vind het ook niet netjes dat het college dit besluit wegmoffelt in een verzamelbesluit. Wees open over dit soort plannen en ga het debat aan met de raad.”

De PvdA heeft samen met de Minimapartij, Leefbaar Almelo, Democraten.nu en LAS een amendement ingediend dat het college de opdracht geeft om dit geld te reserveren voor kinderen in armoede. Het amendement kreeg steun van een meerderheid van de raad en is aangenomen. “Dat is heel erg mooi”, stelt Marjolein Wessels. “Ik hoop dat het college nu vaart zet achter het maken van plannen hiervoor. In gemeenten om ons heen zie ik mooie initiatieven zoals kindpakketten. Ik hoop dat de Almelose kinderen hier ook snel van kunnen profiteren.”