23 mei 2014

Leden bijeen over coalitie op 28 mei

Zoals u wellicht in de pers hebt vernomen zijn de coalitieonderhandelingen de laatste fase ingegaan.

Dit lijkt ons een goed moment om de leden te informeren over de voortgang en mogelijk de uitkomsten van de onderhandelingen.

Bij deze nodigen wij de leden dan ook uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 28 mei a.s. om 20.00 uur. 

De vergadering vindt plaats in het leescafe de Meridiaan, Bibliotheek Almelo.

 

Relevante vergaderstukken plaatsen wij, zodra deze bekend zijn, op de website www.almelo.pvda.nl (naar verwachting op dinsdag of woensdag).

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Meijerink

Secretaris PvdA afdeling Almelo