Door op 13 april 2014

Leden PvdA Almelo bijeen op 24 april

Het bestuur van PvdA Almelo nodigt leden en sympathisanten uit voor de Algemene Ledenvergadering op 24 april. De ALV wordt gehouden in wijkcentrum Eninver. 

Op dit moment nadert het raadsprogramma (punt 8 van de agenda) waarover de laatste tijd druk onderhandeld is zijn voltooiing. Naar verwachting wordt het volgende week vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna zal het raadsprogramma in onze nieuwsbrief aan u worden toegestuurd en worden opgenomen op de website.

Zodra de college onderhandelingen afgerond zijn, zal zo spoedig mogelijk daarna een extra ALV worden gehouden zodat wij het bereikte onderhandelingsresultaat kunnen bespreken.

Ook wil het bestuur aandacht vragen voor de 1 mei viering. Houdt u in uw agenda rekening met de bijeenkomst die tussen16.00 en 18.30 uur zal plaatsvinden. Het belooft een bijzondere viering te worden!

Met vriendelijke groet namens het afdelingsbestuur,

Henk Stapper, voorzitter.

 

Agenda ALV

Datum: 24 april 2014

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Eninver

 1.  Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 5 maart 2014
 4. Afscheid leden oude fractie en wethouder
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden:
 • Marjolein Wessels, algemeen bestuurslid
 • Jorien Geerdink, algemeen bestuurslid
 • Louis Rodenstein, algemeen bestuurslid
 • Metje Kuiper, algemeen bestuurslid
 • Herman Zwerink, voorzitter
 1. Pauze
 2. Voorbereiding evaluatie gemeenteraadsverkiezingen
 3. Raadsprogramma/collegevorming (toelichting Jaap Stapel)
 4. Campagnecommissie Europees Parlement (toelichting Wil van Engeland)
 5. 1 Meiviering (toelichting Hendry Bosch)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting