Linkse fracties in Almelo hekelen B&W als rupsje nooitgenoeg

11 januari 2019

De coalitiepartijen moeten zich bezinnen op de opdracht die ze het college hebben meegegeven. Dat is het oordeel van de linkse fracties in Almelo, nu de raad is gevraagd akkoord te gaan met (extra) bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein. Het zijn stuk voor stuk harde maatregelen die inwoners treffen die het al niet voor de wind gaat. De fracties staan dan ook verre van te popelen om in een verzamelbesluit in te stemmen met de plannen.
Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA vragen daarom een debat aan.
In het coalitieakkoord van CDA, VVD, LAS en CU ligt een forse bezuinigingsopdracht van 12,7 miljoen in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en participatie). Die werd al kritisch ontvangen door de linkse fracties. Sindsdien staat het bol van de tegenvallers en aanpassingen van de begrotingen 2018 en 2019, om maar uit te willen komen met de Rijksmiddelen.
Zelfs het college twijfelt in de jongste raadsbrief nu openlijk aan hoe reëel de totale opgave is.
“Zijn wij in staat om de ambitie te kunnen halen?”, is een veelzeggend signaal van het college!
De linkse fracties willen dat de coalitie terug naar de tekentafel gaat en zich daarbij kritisch de vraag stelt: kan Almelo, kunnen de inwoners van Almelo, een reusachtige bezuiniging op de zorg en participatie aan? Almelo is een stad met bovengemiddeld hoge zorgkosten en veel armoede, werkloosheid en uitkeringen. Niet voor niets krijgt Almelo 5,6 miljoen extra uit de stroppenpot van het Rijk. Als je die miljoenen meeneemt dan is de bezuiniging in feite nog veel hoger.
De hand die CDA, VVD, LAS en CU uitsteken naar de burgers was al koel, het college zet dit nu om in maatregelen in 2019 die de peuteropvang en bijstand treffen, maar ook de collectieve ziektekostenverzekering, de individuele inkomens- en studietoeslag, enzovoorts.
Deze acties van rechtse makelij dienen weliswaar de boekhouding maar welke inhoudelijke doelen? Want wat kunnen we eigenlijk nog verwachten van de uitgewerkte programma’s in het sociaal domein? We wachten al sinds de installatie van het college (juni 2018) hierop, en voorlopig heeft de raad nog niets op papier gekregen van de wethouders.
Het heeft er alles van dat het college begint met boekhouden en eindigt bij de inwoners van de stad die de tegenvallers moeten opvangen. Het college doet er goed aan pijlen te richten op Den Haag; daar moet extra geld vandaan komen.
Het college is bezig aan een – bijna zelfverklaarde – mission impossible op een schip dat stuurloos ronddobbert, en ondertussen haalt datzelfde college als een rupsje nooitgenoeg de financiële offers op bij de inwoners.

Persbericht Linkse fracties (10 januari 2019)