Door op 2 september 2013

Lodewijk Asscher naar Almelo

PvdA vicepremier Lodewijk Asscher spreekt de komende editie van de Herman Höften lezing uit, die gehouden zal worden op 27 januari 2014.

PvdA Almelo is er opnieuw in geslaagd een (partij)prominent bereid te vinden de lezing te verzorgen. Asscher wordt vooraf gegaan door Felix Rottenberg (2013), Ahmed Marcouch (2012), Job Cohen (2011), Agnes Jongerius (2010) en Diederik Samsom, die de eerste lezing uitsprak in 2009.

Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar de Herman Höften lezing. Herman Höften was ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, die naar Herman Höften is vernoemd.