9 juni 2016

Marjolein Wessels fractievoorzitter PvdA Almelo

Na een turbulente tijd heeft de fractie dinsdagavond de balans opgemaakt. Doordat Willem Loupatty zijn zetel heeft meegenomen, bestaat de fractie nu nog maar uit twee personen: Jaap Stapel en Marjolein Wessels.
Jaap Stapel heeft de afgelopen weken als vice-fractievoorzitter het fractievoorzitterschap tijdelijk waargenomen. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. We hebben dinsdag 7 juni 2016 tijdens het fractieoverleg in goed overleg besloten dat Marjolein Wessels het stokje nu van hem overneemt. De komende periode zullen we als fractie onderling de taken verder verdelen.