Een nieuwe plek voor de Eethoek

2 januari 2018

De Eethoek moet op zoek naar een nieuwe plek. De Almelose gaarkeuken moet dit voorjaar vertrekken uit het gebouw van de Speeltuinvereniging. De PvdA Almelo maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Daarom hebben we het college gevraagd de Eethoek te helpen een nieuwe plek te zoeken.

Stichting de Eethoek is een gewaardeerd initiatief in onze stad. Elke dinsdag en vrijdag koken vrijwilligers een gezonde warme maaltijd voor mensen die dat – om wat voor reden dan ook – nodig hebben. Momenteel schuiven zo’n zestig mensen aan, waaronder veel gezinnen met kinderen. De Eethoek werkt vanuit het gebouw van Speeltuinvereniging ’t Nieuwland, maar moet daar weg omdat de Speeltuinvereniging het pand nodig heeft voor andere activiteiten.

Dit betekent dat de Eethoek op zoek moet naar een nieuwe plek waar elke dinsdag en vrijdag zestig mensen aan tafel kunnen. De Eethoek ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften en sponsoring. De huurprijs van de locatie kan dus niet te hoog zijn. Dit is geen eenvoudige opgave en stichting De Eethoek heeft nog geen plek gevonden.

De PvdA heeft veel waardering voor de Eethoek en maakt zich zorgen over de toekomst van de Almelose gaarkeuken. We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:
1. Bent u met ons van mening dat de Eethoek van grote waarde is voor Almelo?
2. Bent u bereid de Eethoek te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie? Zo nee: waarom niet? Zo ja: hoe kunt u dit doen? Wilt u de raad informeren over uw vorderingen?
3. Is het wellicht een mogelijkheid om een leegstaande school of ander leegstaand gemeentelijk vastgoed in te zetten als (tijdelijk) onderkomen voor de Eethoek?

We hopen dat het college in actie komt zodat de Eethoek hun gasten ook in 2018 een warme maaltijd kan serveren.