Nog 1 nachtje slapen

20 maart 2018

Morgen gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad in Almelo te kiezen. Er is keuze genoeg. 15 partijen hebben de afgelopen weken zich het schompes gelopen om het kruisje in het stemhokje te verdienen, en daarmee zetels. Wij ook. We hebben met een vaste kern – in harmonie – een enorm positieve campagne op de mat gelegd. Daar dank ik iedereen voor. Het is droevig dat onderweg onze rode rakker Peter Elbertse, een rascampaigner, is overleden.

We hebben aan het begin van de campagne keuzes gemaakt. In de eerste plaats om ruim baan te geven aan Facebook. Daar was het laatste nieuws op te vinden, daar vond je de impressies van de campagne op straat. In de tweede plaats om met een compact verkiezingsprogramma te komen. Dat betekent dus dat we niet elk onderwerp konden benoemen, dat betekent ook dat je moeite moest doen om achter ons standpunt te komen. Natuurlijk zal dat ongemak hebben gegeven. Op de website ontbrak het laatste nieuws, en via de mail werd gecorrespondeerd over ontbrekende standpunten.

De campagne in Almelo werd – mede aangejaagd door de media – gedomineerd door fysieke onderwerpen. De binnenstad was koploper, maar ook het parkeren, het afval en een eventueel nieuw zwembad kwamen steevast voor in de debatten. Voor onze speerpunten, zeg maar de dubbelslag op duurzaamheid, was er beduidend minder aandacht. Er moet een grote slag op het gebied van duurzaamheid plaatsvinden, zowel in de energiemix (groot- en kleinschalige energieopwekking uit zon en wind + benutten van restwarmte) als terugdringing van het energiegebruik, zoals door het verduurzamen van woningen. De aanpak van kinderarmoede, schuldenproblematiek en eenzaamheid onder ouderen zijn onze speerpunten voor duurzaam samenleven in Almelo.

Welke rol de PvdA Almelo gaat spelen in de nieuwe raad is de vraag. Meebesturen is verantwoordelijkheid nemen, een rol die de PvdA als vanouds op het lijf geschreven is. Oppositie voeren? Daar is wat voor te zeggen. Dat bleek het afgelopen anderhalf jaar toen wij – in de oppositiebank beland – mooie dingen voor de Almelose inwoners konden bereiken. De Klijnsma-middelen komen nu direct ten goede aan de kinderen die in armoede opgroeien. De collectieve ziektekostenverzekering is inmiddels structureel gemaakt voor de mensen met de smalste beurzen. De PvdA heeft ook aan de wieg gestaan van de verruiming van het kosteloos brengen van afval aan de Turfkade tot 500kg. Met dank aan Marjolein Wessel en Jaap Stapel.

Er zal een heel nieuwe PvdA-fractie aan de start van de raad verschijnen. Die fractie heeft een sterk kompas: de sociaaldemocratische waarden. Dat kompas wordt pas echt uitgedaagd in en door de verbinding met de inwoners in de wijken, in wijkcentra, met de verenigingen en maatschappelijke organisaties. De weg naar het stadhuis is noodzakelijk om dingen die wij belangrijk vinden te agenderen of weg te stemmen. De weg naar de inwoners in de wijken is vanzelfsprekend, en een opdracht aan onszelf.

Alvast bedankt voor het vertrouwen aan de PvdA op 21 maart.

Arjan de Vries, lijsttrekker.