Noordflank energiepark!

Door Arjan de Vries op 23 januari 2018

Zeker zijn van schone lucht. Zeker zijn van een toekomst voor onze (klein)kinderen. Realiseer in de Noordflank een flink energiepark (zon- en/of windenergie) en laat de Almelose huishoudens profiteren van de opbrengst. Dat is een stap vooruit. Dus geen 19.000 biggen in de Noordflank, dat is politiek in zijn achteruit. Hoe geavanceerd ook, megastallen zijn achterhaald, de milieu impact is groot. Laat de MER dus ook maar zitten. Er liggen bovendien subsidies in het verschiet, maar dralen brengt het binnenslepen daarvan in gevaar. Dus laten we snel politiek draagvlak mobiliseren.

Lijsttrekker Arjan de Vries verkent en schetst vanuit het naburige Engbertsdijkvenen (gemeente Twenterand) de ontwikkelingen aan beide zijden van de gemeentegrens, met de veelbesproken Noordflank van Almelo als inzet.

 

Arjan de Vries

Arjan de Vries

Het is eigenlijk eenvoudig. Almeloërs willen zeker zijn van basale zaken als huisvesting, inkomen, zorg en een veilige buurt. Maar ook zeker zijn van een toekomst voor henzelf en voor hun (klein)kinderen. Bijvoorbeeld door zeker te zijn dat onderwijs toegankelijk blijft en dat je schone lucht kunt blijven inademen. Die basale zaken hebben altijd voorrang!

Meer over Arjan de Vries