14 november 2015

Opbrengsten begroting

We zouden het bijna vergeten in alle ontwikkelingen van de afgelopen week, maar dinsdag hebben we de begroting voor 2016 vastgesteld. De PvdA heeft ingestemd met deze begroting.

Voor ons stond de begroting in het teken van ‘doen wat nodig is’. Onze schriftelijke bijdrage in eerste termijn leest u hier: Bijdrage begroting fractie PvdA definitief
Los van alle toestanden zijn we als PvdA redelijk tevreden met de begroting zoals die is aangenomen. Er zijn amendementen toegevoegd waarmee we zaken hebben aangepast en met moties hebben we het college opdracht gegeven een aantal zaken op te pakken. Zo willen we een beter financieel beeld van de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning en hebben we het college gevraagd op zoek te gaan naar structurele financiering voor de collectieve zorgverzekering.
Samen met het CDA hebben we een amendement ingediend om het parkeerbeleid te verbeteren. Hiermee is het 24 uurs betaald parkeren definitief van de baan. Enkele andere opbrengsten:
– Het omarmen van het amendement: “openbaar vervoer kwetsbare groepen”;
– Het omarmen van de motie terugdringen bestuurlijke en administratieve lasten bij subsidies – met de nuancering dat het vanaf subsidies vanaf €50.000,– is;
– De aanvullende uitleg over de financiering van uitvoeringsvraagstukken rond vluchtelingen. De portefeuillehouder heeft aangegeven uitvoering te geven aan de eerdere motie van de PvdA over de regionale samenwerking;
– De reactie van het college om aandacht te hebben voor verdringing door banen om te bouwen naar vrijwilligerswerk;

Voor ons lag hiermee een begroting voor waar we mee in kunnen stemmen. We zijn blij dat een meerderheid van de raad dat ook heeft gedaan.