22 juni 2016

Over de eigen schaduw heen…

De stad staat voorop. Dat is het uitgangspunt van de PvdA fractie. We zitten er niet voor onszelf, niet voor onze partij, maar om de goede dingen te doen voor de inwoners van de gemeente Almelo. Vanuit dat uitgangspunt hebben we ervoor gekozen om twee jaar geleden deel te nemen aan het college. En vanuit dat uitgangspunt past het ons nu om terug te treden.

De PvdA heeft de afgelopen tijd geprobeerd een vervangende wethouder te vinden voor Anja Timmer. Wat begon als een personele wissel, liep uit op een politiek drama. Dit heeft geleid tot schade aan betrokken personen, aan de PvdA, aan het gemeentebestuur en aan onze stad. Dat spijt ons enorm.

De PvdA heeft een voorstel gedaan aan de raad om – na een verkennende ronde langs alle fracties – te komen tot een nieuwe PvdA wethouder. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun.

Op verzoek van de burgemeester heeft Rob Franken een consultatieronde gehouden langs alle fracties om te komen tot een doorbraak in de ontstane situatie. De uitkomst daarvan is vandaag bekend geworden met het rapport ‘Over de eigen schaduw heen…’ Hieruit blijkt dat er onvoldoende steun is voor een proces waarbij de PvdA een wethouder levert.

De PvdA kan en wil het niet alleen. Om tot een goed proces richting een nieuwe wethouder te komen hebben we brede steun nodig, niet alleen van de coalitiepartijen, maar van een substantieel deel van onze raad. Nu die steun er niet is, rest ons niets anders dan over de eigen schaduw heen te stappen en in bescheidenheid terug te treden.

We doorbreken hiermee de patstelling in de stad en geven de raad de ruimte om een raadsbreed proces te starten om een wethouder voor te dragen. Voor ons betekent dit dat we niet langer deel uitmaken van het college. Anja maakt haar werk af en zal op korte termijn vertrekken. Voor de fractie betekent dit dat we in de oppositie komen. We zullen het vernieuwde college positief-kritisch volgen en blijven inzetten op een Almelo waarin iedereen mee kan doen. De stad staat daarbij zoals altijd voorop.

 

Fractie en bestuur PvdA Almelo