15 juni 2017

Perspectiefnota: geen geld voor armoede wel voor reorganisatie

4,5 miljoen euro, over drie jaar verdeeld. Denk je eens in wat je daarvan kan doen: 9.000 fietsen aanschaffen, 10.000 kinderen hun zwemdiploma laten halen, 19.000 jaarlidmaatschappen van een voetbalvereniging of 180.000 keer de ouderbijdrage voor een schoolreisje betalen.

Als we toch eens zo veel geld hadden, wat zouden we dan mooie dingen kunnen doen. En het gekke is; dat geld is er. Ook in Almelo. In de Perspectiefnota vinden we die 4,5 miljoen euro terug. We hebben het afgelopen jaar ruim 4,5 miljoen euro dividend gekregen van Cogas. Dat geld moet een goede bestemming krijgen, dat begrijpt u. Weet u waar het naar toe gaat? Naar ondersteuning van kinderen die in armoede leven? Naar extra inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Naar goede voorzieningen waar de hele stad van profiteert? Nee. Dit bedrag wil het college uitgeven voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Niet omdat we daar nog werken met een organisatiemodel van 1950; de laatste reorganisatie is nauwelijks achter de rug. Plat gezegd wordt dit bedrag gereserveerd voor de gouden handdrukken van de ambtelijke top die bij de reorganisatie wellicht moet verdwijnen. Daar krijg je toch een nare smaak van in je mond. Want die kinderen in armoede? Die mogen het zelf uitzoeken. De extra gelden van Jetta Klijnsma, bedoeld voor extra maatregelen om kinderen te helpen die in armoede opgroeien, die worden gebruikt om de tekorten af te dichten.

De directeur een gouden handdruk en de kinderen het nakijken. Dat is het verhaal van deze perspectiefnota. De PvdA zal de komende tijd alles op alles zetten om deze voornemens te stoppen.