Perspectiefnota: geen geld voor armoede wel voor reorganisatie