Door Privé: Marjolein Wessels op 9 oktober 2015

PvdA Almelo houdt ALV en thema avond over begroting

De PvdA Almelo houdt donderdag 15 oktober een Algemene Ledenvergadering met aansluitend een thema avond over de begroting. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering

In leescafé de Meridiaan in de bibliotheek Almelo wordt vanaf 19.45 uur een Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda is als volgt:

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Verslag ALV 16 april 2015
Afscheid bestuurslid Marjolein Wessels.
Stand van zaken Fractie
Rondvraag
Afsluiting formele gedeelte (20:15)

Thema avond begroting

Vanaf 20.30 uur start de thema avond over de begroting. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo heeft onlangs de begroting vastgesteld. In november neemt de gemeenteraad hier een besluit over. De PvdA Almelo wil hierover graag in gesprek. PvdA-raadsleden en bestuurders zijn die avond aanwezig om met belangstellenden te praten over de plannen voor het komende jaar.

Wilt u meepraten? Kom dan op donderdag 15 oktober naar de bibliotheek in Almelo.Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Privé: Marjolein Wessels

Privé: Marjolein Wessels

Functie: Fractievoorzitter Portefeuille: Publiekszaken, Facilitaire zaken, Welzijn, Cultuur, Integratie, Vluchtelingen, Wmo, Onderwijs, Educatie Wijken: Aadorp, Bornerbroek, Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland E-mail: marjolein.wessels@gmail.com Marjolein is tekstschrijver voor haar bureau MW Tekst.  

Meer over Privé: Marjolein Wessels