10 september 2014

PvdA Almelo organiseert armoede-bijeenkomst

Op donderdag 18 september houdt de PvdA Almelo een bijeenkomst rond het thema
Armoede in Almelo. De bijeenkomst wordt gehouden in de bibliotheek en begint om
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Helaas is armoede in Almelo nog altijd een actueel vraagstuk. Uit de meest recente
Armoedemonitor blijkt dat het aantal huishoudens in Amelo dat in armoede leeft is
toegenomen. Armoede komt vooral voor onder alleenstaanden, alleenstaande ouders en
niet-westerse allochtonen. Het aantal kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden
neemt toe.
De PvdA Almelo wil graag in gesprek over dit groeiende probleem. Dat doen we op de
themabijeenkomst op donderdag 18 september. Wethouder Anja Timmer houdt een
inleiding over armoede. Vervolgens wordt een discussie gehouden met de zaal over
armoede. Rond 21.00 uur is het programma afgelopen. Vervolgens is er ruimte om
informeel verder met elkaar in gesprek te gaan.
We zien u graag in de bibliotheek, het Baken 3. De toegang is gratis.