Door op 22 mei 2013

PvdA: Dienstencentrum De Riet open houden voor de wijk!

Er is nogal wat rumoer rondom Dienstencentrum De Riet. Het dreigt gesloten te worden. De Partij Vrij Almelo heeft samen met gebruikers een actiecomité opgericht.

Wat zijn nu de feiten? Op initiatief van het CDA en D66 heeft een grote meerderheid van de raad besloten 300.000 euro te bezuinigen op Scoop. In eerste instantie wilde men zelfs 500.000 euro bezuinigen, maar de fractie van de PvdA heeft dit nog kunnen bijstellen. Ook werd als voorwaarde opgenomen dat de bezuiniging niet ten koste van de dienstverlening mocht gaan.

Een half jaar later kwam het college terug met de boodschap dat de bezuiniging op Scoop wel ten koste zou gaan van activiteiten.

Als reactie hierop heeft de PvdA samen met Leefbaar Almelo, Groen Links en de SP een motie ingediend om deze bezuiniging ongedaan te maken, daar het niet de bedoeling kon zijn dat er gesneden werd in de maatschappelijke activiteiten.

Deze motie werd ondersteund door de ChristenUnie en Lijst Cete. De rest van de raad heeft tegen gestemd, dus ook de partij die zich nu zo druk maakt om de gevolgen hiervan.

De wethouder moet een besluit van de raad uitvoeren, ook al is ze het daar niet mee eens. Zij heeft opdracht gegeven aan Scoop om deze bezuiniging door te voeren.

Scoop is hierop tot de conclusie gekomen dat het Dienstencentrum in de Riet afgestoten kan worden. De activiteiten kunnen worden ondergebracht in andere gebouwen in de wijk of daar buiten.

En ja, de gebruikers van het Dienstencentrum De Riet zijn het er niet mee eens en gingen actie voeren. De fractie van de PvdA is het eens met de actievoerders, heeft dit door haar actieve rol in de raad ook al in een vroegtijdig stadium laten weten. Als de activiteiten niet in de wijk voortgezet kunnen worden kan het Dienstencentrum niet gesloten worden.

De PvdA zal wederom met een motie aankomen om de bezuiniging op Scoop (deels) ongedaan te maken, zodat het Dienstencentrum De Riet open kan blijven voor de bewoners in de wijk.

Wij zullen dat doen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Dan kunnen ook de andere raadsfracties laten zien waar zij werkelijk staan.

 

Luc Schuur, fractievoorzitter PvdA