25 maart 2016

PvdA stelt Kamervragen over sluiting Karelskamp

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer trekt zich de voorgenomen sluiting van gevangenis de Karelskamp aan. De kamerleden Marith Volp, Manon Fokke en Keklik Yücel stellen vragen over de mogelijke sluiting van de Almelose gevangenis.

De Almelose PvdA-fractie heeft de afgelopen week veelvuldig contact gehad met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer over het verontrustende nieuws dat de Karelskamp mogelijk zou sluiten. “We hebben in 2013 gestreden om de Karelskamp open te houden. Dat is toen gelukt. We zijn dan ook verbijsterd dat nu alweer sprake is van sluiting van de Karelskamp”, vertelt raadslid Marjolein Wessels. “We hebben hierover contact gezocht met de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Het is goed te zien dat ze hierover vragen hebben ingediend.”
De PvdA-Kamerleden willen weten wat de status is van het conceptplan waarin wordt gesproken over de sluiting van gevangenissen en jeugdinrichting. Ook willen ze weten of het klopt dat personeel hierover geïnformeerd is.
De Kamerleden willen weten wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in Almelo en hoe veel arbeidsplaatsen verloren gaan wanneer de Karelskamp sluit. Ook vragen ze zich af hoe dit zich verhoudt tot het beleid om krimpregio’s te sparen voor sluiting van overheidsinstanties om zo werkgelegenheid in deze gebieden te behouden.

Op de foto: Kamerlid Keklik Yücel, wethouder Anja Timmer, fractievoorzitter van de PvdA Overijssel Tijs de Bree en raadslid Marjolein Wessels tijdens een werkbezoek aan de Karelskamp in 2013, toen de gevangenis ook met sluiting werd bedreigd.