30 juni 2017

PvdA behoudt Klijnsmamiddelen voor kinderen in armoede

De Klijnsmamiddelen zijn veiliggesteld voor de doelgroep; kinderen die opgroeien in armoede. Door een amendement van de PvdA Almelo wordt de spaarpot van de kinderen niet aangesproken om de tekorten van de gemeente op te vullen. We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad ons amendement steunde en zo de Klijnsmamiddelen heeft behouden voor de kinderen in armoede.

Donderdag 29 juni vergaderde de gemeenteraad de gehele dag over de Perspectiefnota. De inzet van de PvdA richtte zich op de keuzes die hierin gemaakt worden. “It is our choices that show us what we truly are, far more than our abilities. Of in het Nederlands; niet je mogelijkheden laten zien wie je bent, maar de keuzes die je maakt”, zo begon de bijdrage van fractievoorzitter Marjolein Wessels. “Wat voor stad wil je zijn? Dat is waar de Perspectiefnota over gaat. Waar gaat wat extra geld naar toe, en waar moeten we geld bezuinigen?”

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

In die extra uitgaven hebben we aandacht gevraagd voor de 4,5 miljoen euro die wordt gereserveerd voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. “We snappen de bedoeling achter de doorontwikkeling, maar de PvdA fractie vindt dit nu een stap te ver. Het stof van de vorige reorganisatie is nauwelijks neergedaald, nu weer onrust in de ambtelijke organisatie is niet gewenst en werkt volgens ons juist contra-productief. We zijn op voorhand niet enthousiast over de aankondiging, maar zijn uiteraard altijd bereid op inhoud te kijken naar de plannen. Nu zonder inhoudelijke onderbouwing een voornemen van 4,5 miljoen euro steunen is ons echter een brug te ver.” De PvdA heeft hiervoor een amendement ingediend met D66, GroenLinks, Minimapartij en Almelo Centraal, maar dit amendement kreeg helaas onvoldoende steun.

Klijnsmamiddelen

Een zeer in het oog springende bezuiniging was het niet inzetten van de Klijnsmamiddelen. Ruim 5 ton voor onze meest kwetsbare inwoners; kinderen die opgroeien in armoede. Voor de inzet van dit geld zijn afspraken over gemaakt tussen de VNG en het ministerie van SZW; dit wordt uitgegeven aan kinderen in armoede, in overleg met betrokken organisaties en in voorzieningen in natura. En wat doet de gemeente Almelo? We voegen het toe aan het totale budget voor minimabeleid. Dat budget is zelfs lager dan het budget van 2017, en we gebruiken de 5 ton van de kinderen om het te vullen. Er komt wel extra geld, maar er komt geen extra ondersteuning. “De portefeuillehouder noemde het zuur. Wij noemen het onverteerbaar. Juist in een stad als Almelo, waar helaas armoede onder kinderen maar al te veel voorkomt, moeten we er met z’n allen aan werken dat iedereen een goede start kan maken in het leven. Juist voor die kinderen waar thuis niet alles vanzelfsprekend is, moeten we oog hebben. Het mag niet volgens de bestuurlijke afspraken, en we willen het ook niet op deze manier. Ik heb me laten vertellen dat in heel Nederland drie gemeenten deze middelen niet inzetten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Daar willen we toch niet bij horen?” De PvdA heeft een amendement ingediend samen met de fracties van Democraten.nu, Minimapartij, LAS en GroenLinks. Dit amendement kreeg een meerderheid, waarmee de Klijnsmamiddelen zijn veiliggesteld voor de doelgroep.

“We kijken terug op een geslaagde behandeling van de Perspectiefnota”, stelt Marjolein Wessels. “We zijn heel blij dat het ons gelukt is om de Klijnsmamiddelen op de juiste wijze in te zetten. Het is niet langer de spaarpot van de kinderen die wordt aangesproken om het minimabeleid te financieren. Bij de behandeling van de begroting zullen we scherp zijn op de uitvoering hiervan.”

Lees hier de hele tekst van de algemene beschouwingen van de PvdA Almelo: Algemene beschouwingen PvdA Almelo 2017